Over ons

CK Capital Partners is een vastgoedbedrijf dat zich specialiseert in het investeren en strategisch beheren van prominente kantoorpanden in Nederland.

CK Capital Partners (CK) is een joint investment partner in commercieel vastgoed met institutionele beleggers. CK heeft een succesvolle track record in vastgoed investeringen met haar partners. CK creëert waarde door middel van strategische beleggingen. Wij hanteren een gedisciplineerde en specifiek toegespitste aanpak dat wordt onderbouwd door lange termijn criteria. CK faciliteert strategisch asset management, coördinatie van tax, accounting en audit als ook het aansturen van property & project management.

CK Capital Partners is opgericht door Daniel G. Cohen en Linda Koster in juli 2013. Zij vormen samen met Niek Koster de directie.

CK Capital Partners is an affilliate van Cohen & Company Inc., een Amerikaanse financiële instelling gevestigd in Philadelphia en New York met Europese vestigingen in Londen en Parijs met $3.6 bn AuM (NYSE Americain”COHN”/ www.cohenandcompany.com).

linda-koster-ceo-min
daniel-g.-cohen-min
niek-koster-cfro-min
lysander-min
helene3-min

ESG & DUURZAAMHEID

We richten ons op het maken van een blijvende positieve aanpak

Sinds de oprichting van CK Capital Partners in 2013 neemt het bedrijf het milieu, de maatschappij en governance (ESG) alsook duurzaamheid sterk in acht in alles wat zij doet. Deze vier aspecten worden voortdurend in de gehele bedrijfsvoering meegenomen. Door middel van het verduurzamen van onze kantoorpanden streven we ernaar om een blijvende positieve impact te creëren op onze directe omgeving, de gebruikers van de panden in het algemeen en op onze huurders in het bijzonder. Dit streven is een van de voorname kernprincipes van ons bedrijf. Het ondersteunt ons investeringsbeleid en onze dagelijkse interacties met onze co-investeerders, onze aannemers, adviseurs en al onze andere stakeholders.

We realiseren ons hoe belangrijk de duurzame benadering van het investeren CK heeft op de drie ESG principes van milieu, maatschappij en governance. Vanwege de essentie hiervan ligt de verantwoordelijkheid voor het inachtnemen van ESG en duurzaamheid bij het bestuur van CK waarvan de CEO en de CFRO deel vanuit maken.

Elke kantoor investeringspropositie wordt geselecteerd op een ‘stand alone basis’ om zodoende voor iedere aankoop van een kantorenpand de ESG risico’s & kansen, bedrijfsethiek, sociale verantwoordelijkheid, ontwikkeling van menselijk kapitaal, en dergelijken, zo goed en specifiek mogelijk te honoreren.

We creëren waarde door de belangen van onze co-investeerders voorop te stellen en door verantwoordelijke investeringen te maken. We groeien en ontwikkelen professioneel en persoonlijk door elkaar te inspireren en van elkaar te leren. We werken hard en leveren uitstekende resultaten.

Onze missie definieert de essentie van ons bedrijf. Het bepaalt ons gedrag, onze activiteiten en onze besluitvorming. Het reflecteert waar we voor staan en wat we doen, elke dag weer. Onze  missie is volledig geïntegreerd in onze sterke commitment naar ESG & Duurzaamheid en we zijn trots op onze succesvolle track record.

COMMERCIEEL VASTGOED

Nederlandse Prominente Kantoorpanden

Het acquisitie proces concentreert zich op ‘A+’ en ‘A’ locaties in voorname steden met goede infrastructuur.

CK richt zich met name op single en anchor tenant, build-to-suit en hoge kwalitatieve kantoorpanden, gevestigd op centrale locaties in strategische Nederlandse steden.

Het verduurzamen van de kantoorpanden vormt een integraal onderdeel van CK’s belegingsstrategie. Via due diligence analyses worden effectieve kapitaalinvesteringen geïdentificeerd om specifieke waarden aan de gebouwen te kunnen toevoegen. CK erkent het belang en het effect die de gebouwen hebben op het milieu en onze samenleving. Wij werken nauw samen met onze huurders met als doel overeenkomsten te sluiten die wederzijdse belangen behartigen; deze zijn toegespitst op verbeteringen betreffende de functionaliteit en de beleving van het gebouw alsmede de gehele verduurzaming in het algemeen en de optimalisatie van het energieverbuik in het bijzonder. Wij ondersteunen tevens onze huurders bij het optimaliseren van hun eigen installaties en inrichting waar het duurzaamheid betreft.

Een van onze eerste prioriteiten is het behalen van energielabels A voor al onze kantoorpanden.  Daarnaast zorgen we voor gebouw gebonden investeringen die resulteren in BREEAM duurzaamheidscertificaten van minimaal ‘very good’.

De meest recent verkregen BREEAM certificaten zijn voor de Lotus kantoorpanden C&E in Rotterdam met een ‘very good’ classificatie.

Investeringen

Een overzicht van voorhene en huidige investeringen:

CONTACT

CK Capital Partners

Keizersgracht 165
1016 DP Amsterdam
The Netherlands

Hélène van Vliet
Office Manager

+ 31 (0)20 333 85 60
hvanvliet@ckcapitalpartners.com